Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

mikey
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver – Delirium
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
mikey
3634 c82c 350
Reposted fromdailylife dailylife viaretaliate retaliate
Sponsored post
feedback2020-admin
mikey
Compassion hurts. When you feel connected to everything, you also feel responsible for everything. And you cannot turn away. Your destiny is bound with the destinies of others. You must either learn to carry the Universe or be crushed by it. You must grow strong enough to love the world, yet empty enough to sit down at the same table with its worst horrors.
— Andrew Boyd, Daily Afflictions: The Agony of Being Connected to Everything in the Universe
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa

October 17 2017

mikey
4258 45cc 350
Reposted fromtress tress viapikkumyy pikkumyy
7827 cb9e 350
Reposted frombrumous brumous viacojest cojest
mikey

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

October 10 2017

7501 03d8 350
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaolakocie olakocie

September 18 2017

mikey
8370 a229 350
Reposted frommhsa mhsa viaolakocie olakocie

July 07 2017

mikey

June 06 2017

mikey
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSapereAude SapereAude
mikey
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaSapereAude SapereAude
mikey
7472 77c0 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
0719 a1d9 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viaOnly2you Only2you

May 26 2017

0297 0f76 350

serious:

who were you?

May 17 2017

You have to find the right distance between people. Too close, and they overwhelm you, too far and they abandon you.
— Hanif Kureishi, Intimacy (via hplyrikz)

Clear your mind here

(via hplyrikz)

Reposted fromfreakish freakish viaOnly2you Only2you
mikey

May 14 2017

mikey
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaczekoladowysen czekoladowysen
mikey
7895 e0f0 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen

May 13 2017

5957 07f3 350
Reposted fromamatore amatore viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...