Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

mikey
6960 3983 350
Reposted fromTLC2 TLC2 viaAmericanlover Americanlover
mikey

January 14 2018

mikey
2012 9580 350
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
mikey
0924 d239 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
mikey
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viacojest cojest

January 05 2018

mikey
0926 e2f8 350
Reposted frommeem meem vianothingiseverything nothingiseverything
mikey
3001 3afd 350
Reposted fromSkydelan Skydelan viawasteland wasteland
mikey
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki

January 03 2018

mikey
2683 7ffb 350
1416 cf9a 350
Reposted fromfakinszit fakinszit viaeternaljourney eternaljourney
mikey
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viapsycha psycha
mikey
3923 37df 350
Reposted fromcocomove cocomove viaznikajac znikajac

December 17 2017

6115 3619 350
Reposted frombun bun viaalmostlover almostlover
mikey
Jak wyglądałoby dzisiaj Jej życie, gdyby wtedy zachłysnęła się Jego uczuciem? 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 25 2017

mikey
7548 d4b2 350
Reposted frommegwanttea megwanttea viacojest cojest
mikey
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

November 12 2017

mikey
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viakissmeback kissmeback
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko(...)
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakissmeback kissmeback

November 04 2017

mikey
8465 dd36 350
Reposted fromnyaako nyaako viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl