Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

mikey
4258 45cc 350
Reposted fromtress tress viapikkumyy pikkumyy
7827 cb9e 350
Reposted frombrumous brumous viacojest cojest
mikey

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

October 10 2017

7501 03d8 350
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaolakocie olakocie

September 18 2017

mikey
8370 a229 350
Reposted frommhsa mhsa viaolakocie olakocie

July 07 2017

mikey

June 06 2017

mikey
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSapereAude SapereAude
mikey
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaSapereAude SapereAude
mikey
7472 77c0 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
0719 a1d9 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viaOnly2you Only2you

May 26 2017

0297 0f76 350

serious:

who were you?

May 17 2017

You have to find the right distance between people. Too close, and they overwhelm you, too far and they abandon you.
— Hanif Kureishi, Intimacy (via hplyrikz)

Clear your mind here

(via hplyrikz)

Reposted fromfreakish freakish viaOnly2you Only2you
mikey

May 14 2017

mikey
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaczekoladowysen czekoladowysen
mikey
7895 e0f0 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen

May 13 2017

5957 07f3 350
Reposted fromamatore amatore viaczekoladowysen czekoladowysen
mikey
8060 7d84 350
Reposted fromdelain delain viaOnly2you Only2you

May 12 2017

mikey
W moim życiu wciąż czegoś ubywało, ale to byłem właśnie ja. Nie było przede mną innej drogi. Choć porzuciło mnie tylu ludzi, choć sam porzuciłem drugie tyle, chociaż zniszczyłem lub ograniczyłem tyle wzniosłych uczuć, wybitnych zdolności i marzeń, to jednak nie mogłem zostać kimś innym.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaczekoladowysen czekoladowysen
5252 53ff 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl