Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

mikey

June 06 2017

mikey
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSapereAude SapereAude
mikey
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaSapereAude SapereAude
mikey
7472 77c0 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
0719 a1d9 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viaOnly2you Only2you

May 26 2017

0297 0f76 350

serious:

who were you?

May 17 2017

You have to find the right distance between people. Too close, and they overwhelm you, too far and they abandon you.
— Hanif Kureishi, Intimacy (via hplyrikz)

Clear your mind here

(via hplyrikz)

Reposted fromfreakish freakish viaOnly2you Only2you
mikey

May 14 2017

mikey
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaczekoladowysen czekoladowysen
mikey
7895 e0f0 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen
4585 ea18 350
Reposted frommakswilczur makswilczur viaOnly2you Only2you

May 13 2017

5957 07f3 350
Reposted fromamatore amatore viaczekoladowysen czekoladowysen
mikey
8060 7d84 350
Reposted fromdelain delain viaOnly2you Only2you

May 12 2017

mikey
W moim życiu wciąż czegoś ubywało, ale to byłem właśnie ja. Nie było przede mną innej drogi. Choć porzuciło mnie tylu ludzi, choć sam porzuciłem drugie tyle, chociaż zniszczyłem lub ograniczyłem tyle wzniosłych uczuć, wybitnych zdolności i marzeń, to jednak nie mogłem zostać kimś innym.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaczekoladowysen czekoladowysen
5252 53ff 350

May 05 2017

mikey
4807 6182 350
Reposted fromtimetolove timetolove viadziewcze dziewcze
mikey
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz

May 01 2017

mikey
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"

April 25 2017

mikey
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Reposted fromhumanicznie humanicznie viaOnly2you Only2you
mikey
2391 f7a6 350
Reposted fromdailylife dailylife viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl